8loop.net drivs av Martin Elmberg.

8loop.net kommer att host:a ett antal olika sajter, och dessutom fungera som "testlab" för Martin.

Frågor om 8loop.net? Kontakta mig på martin.elmberg atte gmail.com (byt atte mot @-tecken, för att lura Bots)


8loop.net is run by Martin Elmberg

8loop.net will host some different sites, and also work as a "testlab" to Martin.

Questions on 8loop.net? Contact me at martin.elmberg atte gmail.com (switch atte to @-sign, to fool bots)